Welkom bij Echocentrum Verve.


Bij ons ben je aan het juiste adres voor een 13- en/of 20-wekenecho.


 Echocentrum Verve is gestart vanuit een coöperatie met 6 verloskundigenpraktijken. We hebben een gezamenlijke visie waarbij wij streven naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor alle zwangeren. Ook als je niet onder controle bent bij één van deze praktijken dan ben je van harte welkom voor een 13- of 20-wekenecho. Je hebt hier wel een verwijsbrief voor nodig van je verloskundige of gynaecoloog. 


Wij hebben verschillende locaties in Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Capelle aan den IJssel. 

Zijn er vragen of wil je graag een echo inplannen? 
  De administratie is telefonisch bereikbaar op maandag en dinsdag van 08.30 - 15.30 uur. Op woensdag en donderdag van 8.30 - 12.00uur. 

U kunt bellen naar: telefoonnummer 06 2114 6382

 Op vrijdag zijn wij niet telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden kunt u ons bereiken via het contactformulier, houd u rekening met een verwerkingstijd.informatie onderzoek - 13 weken echo

Algemene informatie

De 13 weken echo kan alleen uitgevoerd worden tussen 12+3 weken en 14+3 weken.

De 13 weken echo is een screeningsecho. Dit betekent dat vroeg in de zwangerschap wordt gekeken of je kind lichamelijk gezond lijkt te zijn. In de meeste gevallen is dat zo, maar soms vermoeden we (een) lichamelijke afwijking(en) te zien die verder onderzocht moet(en) worden. De 13 weken echo wordt sinds 1 september 2021 aangeboden aan alle zwangere vrouwen. Door te kiezen voor dit onderzoek neem je deel aan de landelijke wetenschappelijke IMITAS studie.

Je verloskundige of gynaecoloog vraagt je of je geïnformeerd wil worden over het onderzoek en als dit zo is, legt zij/hij tijdens een voorlichtingsgesprek over prenatale screening (de counseling) uit wat het onderzoek inhoudt. Je kunt dan ook je vragen stellen. Het onderzoek wordt ook wel een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd.

Het is belangrijk dat je de informatie over het onderzoek goed begrijpt. Je kunt je op het gesprek met je verloskundige of gynaecoloog voorbereiden door de informatie op www.pns.nl te lezen.

Bij de 13 weken echo kunnen niet alle afwijkingen gezien worden. Er is geen garantie op een gezond kind.


goed om te weten

 • Het onderzoek duurt maximaal 35 minuten. Wees op tijd, want de echoscopist heeft deze tijd nodig om alles goed in beeld te kunnen brengen.
 • De 13 wekenecho is een medisch onderzoek en géén pretecho.
 • Neem daarom maximaal één begeleider mee.
 • Kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn.
 • Bij deze echo vindt géén geslachtsbepaling plaats.
 • Je besluit zelf of je het onderzoek wil laten uitvoeren, het is niet verplicht.
 • We beginnen in principe met een uitwendige echo. Het kan voorkomen dat we je toestemming vragen om een inwendige echo te maken omdat we dan een betere beeldvorming verwachten.
 • Soms is de echo niet compleet, bij voorbeeld omdat  je kind in een positie ligt waarbij een of meerdere organen niet goed te zien zijn. Er wordt dan geen herhalingsonderzoek uitgevoerd.
 • De echoscopist bespreekt alle bevindingen met je en stuurt een verslag naar je verloskundige of gynaecoloog.
 • Je kunt het gehele onderzoek meekijken op een scherm.
 • Je krijgt een aantal zwart-wit foto´s mee naar huis.

als we iets afwijkends
vermoeden

Als er een afwijking wordt gezien of we vermoeden dat er een afwijking is, word je hierover direct na het onderzoek geïnformeerd. De echoscopist legt dan ook uit welke vervolgstap mogelijk is. Je verloskundige of gynaecoloog wordt daarna door ons op de hoogte gebracht.


Kosten

Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden, ook niet als je onverzekerd bent. 

Als je onaangekondigd niet verschijnt op de afspraak of als we het onderzoek niet kunnen uitvoeren i.v.m. aanwezige kinderen, wordt een tarief van € 50,- in rekening gebracht.


informatie onderzoek - 20 weken echo

algemene informatie

De 20 weken echo is een screeningsecho. Dit betekent dat naar de ontwikkeling van verschillende organen van je kind worden gekeken. We kijken specifiek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Ook wordt gekeken of je kind goed groeit, waar de placenta (moederkoek) ligt en naar de hoeveelheid vruchtwater.

Je verloskundige of gynaecoloog vraagt je of je geïnformeerd wilt worden over het onderzoek en als dit zo is, legt zij/hij tijdens een voorlichtingsgesprek over prenatale screening (de counseling) uit wat het onderzoek inhoudt. Je kunt dan ook je vragen stellen. Het onderzoek wordt ook wel een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd.

Het is belangrijk dat je de informatie over het onderzoek goed begrijpt. Je kunt je op het gesprek met je verloskundige of gynaecoloog voorbereiden door de informatie op www.pns.nl te lezen.

Niet alle afwijkingen kunnen bij de echo gezien worden. Er is geen garantie op een gezond kind.

Periode in de zwangerschap

De echo wordt gepland tussen 18 en 20 weken van de zwangerschap en bij voorkeur tussen de 19 en 20 weken. Dit is de beste periode om de organen van je kind goed te kunnen zien op de echo. Soms is de echo niet meteen compleet, bij voorbeeld omdat het kind in een positie ligt waarbij een of meerdere organen niet goed te zien zijn. We proberen dan om het kind te laten draaien, maar dat lukt niet altijd. Omdat het onderzoek voor 21 weken afgerond moet zijn kan het voorkomen dat je dan voor de afronding van het onderzoek op één van onze locaties terug moet komen of dat je verwezen wordt naar de afdeling prenatale diagnostiek van één van de ziekenhuizen. Als je bij ons terug kunt komen, plannen we de afspraak meteen voor je in.goed om te weten

 • Het onderzoek duurt maximaal 40 minuten. Wees op tijd, want de echoscopist heeft deze tijd nodig om alles goed in beeld te kunnen brengen.
 • De 20 weken echo is een medisch onderzoek en géén pretecho.
 • Neem daarom maximaal één begeleider mee.
 • Kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn.
 • Je besluit zelf of je het onderzoek wilt laten uitvoeren, het is niet verplicht.
 • We beginnen in principe met een uitwendige echo. Het kan voorkomen dat we je toestemming vragen om een inwendige echo te maken omdat we dan betere beeldvorming verwachten.
 • De echoscopist bespreekt alle bevindingen met je en stuurt het verslag naar je verloskundige of gynaecoloog.
 • Je kunt het gehele onderzoek meekijken op een scherm.
 • Je krijgt een aantal zwart-wit foto´s mee naar huis.

als we iets afwijkends
vermoeden

Bij de meeste echo´s kunnen we zeggen dat we geen afwijkende bevindingen hebben gezien. Soms is dat anders en zijn er onverwachte bevindingen. Er zijn bevindingen die geen gevolgen hebben en bevindingen die een signaal zijn dat uitgebreider onderzoek nodig is. Hiervan stellen we jou en je begeleider op de hoogte zodra het onderzoek afgerond is. Ook brengen we je verloskundige of gynaecoloog op de hoogte. We overleggen met jou en je verloskundige of gynaecoloog of je, indien gewenst, doorverwezen wordt naar de afdeling prenatale diagnostiek van één van de ziekenhuizen in de omgeving. Niet elk ziekenhuis heeft een afdeling prenatale diagnostiek. In onze regio wordt je meestal verwezen naar het Erasmus Medisch Centrum en soms naar het Reinier de Graaffziekenhuis, locatie Voorburg. Daar wordt de mogelijkheid tot vervolgonderzoek met je besproken en uitgevoerd als je besloten hebt dat dit wilt. Als je hulp wilt om mogelijkheden af te wegen en tot een goede keuze te komen, kun je hiervoor in gesprek gaan met je verloskundige of gynaecoloog.

Als je verwezen wordt voor prenatale diagnostiek krijg je een uitgebreide echo waarbij je kind nader wordt onderzocht. Soms krijg je ook een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden. Bij dit onderzoek worden de chromosomen van je kind bekeken.

Het is niet altijd nodig dat vervolgonderzoek direct plaats vindt. In sommige gevallen geven we het advies dat het onderzoek later in de zwangerschap herhaald wordt.

Als vervolgonderzoek nodig is, zullen we met je verloskundige of gynaecoloog afstemmen door wie dit geregeld wordt.


kosten

Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden, ook niet als je onverzekerd bent.


Als je onaangekondigd niet verschijnt op de afspraak of als we het onderzoek niet kunnen uitvoeren i.v.m. aanwezige kinderen, wordt een tarief van € 50,- in rekening gebracht.


Contactformulier

Privacy en persoonsgegevens

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze informatie is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Wij streven naar een integere omgang met onze klanten, partners en collega´s. Dit geldt ook voor de persoonlijke (medische) informatie die wij over jou als klant bezitten of verwerven. Wij dragen er zorg voor de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken zo goed mogelijk te beschermen conform de huidige wet- en regelgeving en nemen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en nauwkeurigheid van je gegevens te waarborgen. 

Echocentrum Verve is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van diverse persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om het echoscopisch onderzoek goed te kunnen uitvoeren en voor het financieel afhandelen van de echoscopie. Je gaat met die verwerking (opslag) akkoord door je onderzoek door ons centrum te laten uitvoeren. 

Wat Echocentrum Verve doet:

 • We informeren je dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je verloskundig zorgverlener, een echoscopist van Echocentrum Verve of via onze website.
 • We slaan je persoonsgegevens op voor zorgverlening, het declareren van verrichting(en) en voor Peridos (zie ook aldaar) We doen dit zodat we goede zorg kunnen verlenen. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • We geven je gegevens alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Als daarvoor op basis van de wet specifieke toestemming nodig is, vragen we die vooraf aan jou.
 • We verwerken je gegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
 • We bewaren je gegevens conform de termijn die de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst voorschrijft (20 jaar)
 • We beveiligen je persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang.
 • We verplichten onszelf en alle medewerkers binnen Coöperatie Echocentrum Verve U. A. om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
 • We sturen je bericht als er iets mis gegaan is met je persoonsgegevens. 

Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen. 

Wat jij kunt doen:

 • Vragen om die onderdelen van je persoonsgegevens bekijken die de privacy van een ander niet schaden.
 • Vragen om correctie van de opgeslagen gegevens
 • Vragen om het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
 • Vragen om je persoonsgegevens te wissen. We kunnen hieraan alleen tegemoet komen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Wij hebben de wettelijke plicht om je gegevens 20 jaar te bewaren. Na deze periode wordt je dossier vernietigd.
 • Na afloop van de screening je persoonlijke gegevens uit Peridos laten verwijderen. Je verloskundige of gynaecoloog kan dit voor je laten verzorgen. Een verzoek tot verwijderen wordt na de a terme datum + 1 dag verwerkt. Dien je je verzoek na de a terme datum + 1 dag in? Dan worden je persoonlijke gegevens de eerste werkdag na het verzoek verwijderd of losgekoppeld van de uitslagen. De uitslagen van de screening blijven in het informatiesysteem staan zonder BSN, naam, adres of geboortedatum. De anonieme uitslagen blijven staan voor statistisch onderzoek. Anonieme uitslagen kunnen niet worden verwijderd omdat niemand weet van wie ze zijn.
 • De toestemming om je persoonsgegevens te verwerken intrekken. Wij kunnen dan mogelijk geen verantwoorde zorg garanderen.
 • Bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.

Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of curator of mentor).

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/ een afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener. 

Alle verzoeken kun je schriftelijk aanvragen via administratie@echocentrumverve.nl 

Peridos

Als je besluit deel te nemen aan prenatale screening worden je gegevens gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om het onderzoek goed te verrichten en eventueel een diagnose te stellen en een behandeling aan te bieden en om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen. Die gegevens worden vastgelegd in je eigen zorgdossier en in een database genaamd Peridos. Echocentrum Verve heeft als erkend uitvoerend echocentrum voor prenatale screening de wettelijk verplichting om een aantal persoons- en medische gegevens aan te leveren aan Peridos. Bij deelname aan prenatale screening geef je automatisch toestemming dat je gegevens in Peridos worden opgenomen. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat kenbaar maken in het voorlichtingsgesprek (counseling) over prenatale screening of bij de uitvoering van de screeningsecho.

Peridos is een digitaal datasysteem waar alle zorgaanbieders die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn gebruik van maken. Alleen zorgaanbieders die bij jouw screening betrokken zijn, kunnen je gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om je privacy te waarborgen.

Ook het Regionaal Centrum (in regio Zuidwest Nederland is dit de Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland) kan indien noodzakelijk bij de gegevens in Peridos. Het Regionaal Centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het Regionaal Centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos.

Ook de zorgverleners zelf voeren handelingen ten behoeve van kwaliteitsbewaking uit. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. Wil je meer weten over je privacy bij deelname aan screening? Lees dan verder op www.pns.nl/juridische-informatie.

Wetenschappelijk onderzoek

Anderen dan je zorgaanbieders en het regionaal centrum kunnen niet bij je persoonlijke gegevens. Voor statistieken, bijvoorbeeld hoeveel zwangeren van de prenatale screening gebruik maken, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot jou als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen.
Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Om de prenatale screening steeds opnieuw te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen die ervoor zorgen dat de gegevens niet naar jou of je kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wil je niet dat je gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen je verloskundige of gynaecoloog.
Je beslissing heeft geen enkele invloed op de manier waarop we voor, tijdens of na de screening met je omgaan.

Uitwisseling gegevens

Na toestemming wisselen we relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met je verwijzer en indien verdere diagnostiek nodig is, met de afdeling Prenatale Diagnostiek van het Erasmus MC, het Reinier de Graaf Gasthuis of met andere relevante verwijzers.  Je verloskundige of gynaecoloog ontvangt na het vervolgonderzoek en/of de diagnostiek een terugkoppeling van het centrum waarnaar je verwezen bent.

Overdracht van dossier

In principe blijft je echodossier in het bezit van Echocentrum Verve. Mocht overdracht toch noodzakelijk zijn dan gebeurt dit via je verloskundige of gynaecoloog.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om dit privacy-statement regelmatig te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 05-09-2023

Vraag of klacht 

Bij vragen of klachten rond het naleven van de privacy wetgeving gaan wij graag in gesprek.
Het accepteren van onze voorwaarden vindt plaats via de verwijzende praktijken.

Klachtenregeling en Aansprakelijkheid

Echocentrum Verve is een erkend uitvoerend echocentrum. Dat betekent dat onze echoscopisten voldoen aan alle eisen die gesteld worden om het structureel echoscopisch onderzoek te mogen uitvoeren en dat ook onze apparatuur aan de eisen voldoet. We werken volgens de landelijke en regionale richtlijnen. Je mag van ons dan ook optimale kwaliteit verwachten.

Tegelijkertijd blijft ons werk mensenwerk. Het kan dan ook voorkomen dat je niet tevreden bent of een klacht hebt. We hopen dat je dit met ons wilt bespreken, dat helpt ons om ruimte voor verbetering te ontdekken. Meld je klacht, voorzien van zoveel mogelijk gegevens zoals soort onderzoek, datum van het onderzoek, locatie en je eigen contactgegevens, via administratie@echocentrumverve.nl. Dit kan uiteraard ook via het contactformulier. We nemen je klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of zoek je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. CBKZ is bereikbaar via telefoonnummer 0183 – 682 829 of info@CBKZ.nl. Informatie over CBKZ vind je hier

Is het niet gelukt om de klacht door een gesprek met de zorgverlener of via de klachtenfunctionaris op te lossen, dan bestaat de mogelijkheid deze voor te leggen aan een geschillencommissie. Echocentrum Verve is hiervoor aangesloten bij SGV, de Stichting geschillencommissie Verloskundigen. Informatie over de werkwijze bij een geschil is te vinden op de website van SGV: www.geschilleninstantieverloskunde.nl of klik hier  

Aansprakelijkheid

Echocentrum Verve heeft veel zorg besteed aan de informatie op de website. Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met je verloskundige of gynaecoloog. Aan de informatie op de site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Echocentrum Verve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. Indien zich, bij het uitvoeren van de werkzaamheden die leiden tot het uitvoeren van de echo, een omstandigheid voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag, dat op grond van onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Indien zich door de uitvoering van de echoscopist een omstandigheid voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, dien je je te wenden tot de uitvoerend echoscopist.

Echocentrum Verve behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen op deze website.

Coöperatie Echocentrum Verve U.A. is gevestigd in Vlaardingen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83615954. Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen via 06 – 2114 6382 (maandag t/m donderdag 8.30 – 16.00 uur) of via de mail (administratie@echocentrumverve.nl)